+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

150 лет на рынке
насосного оборудования

Информация для акционеров

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів.

Особлива інформація про відомості щодо зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

ПРОТОКОЛ No2 про підсумки голосування з питань No2-15, 17, 18, 20, 21 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свеський насосний завод», які проводяться «24» квітня 2018 року

ПРОТОКОЛ No4 про підсумки кумулятивного голосування з питання No19 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свеський насосний завод», які проводяться «24» квітня 2018 року

ПРОТОКОЛ No3 про підсумки кумулятивного голосування з питання No16 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свеський насосний завод», які проводяться «24» квітня 2018 року