+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Информация для акционеров

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 20.02.2019 року, протокол №20/02/19, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «18» квітня 2019 року о 13 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань, що включені до цього проекту порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства. Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у загальних зборах

Інформація про загальну кількість акцій

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ».

Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про особливу інформацію

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента