+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Информация для акционеров

ПРОТОКОЛ No2 про підсумки голосування з питань No2-15, 17, 18, 20, 21 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свеський насосний завод», які проводяться «24» квітня 2018 року

ПРОТОКОЛ No4 про підсумки кумулятивного голосування з питання No19 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свеський насосний завод», які проводяться «24» квітня 2018 року

ПРОТОКОЛ No3 про підсумки кумулятивного голосування з питання No16 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свеський насосний завод», які проводяться «24» квітня 2018 року

ПРОТОКОЛ N1 про підсумки голосування з питання N1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свеський насосний завод», які проводяться «24» квітня 2018 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Інформація про акції станом на дату проведення ЗЗА за 2017 рік.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента