+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

150 лет на рынке
насосного оборудования

Информация для акционеров

ПРОТОКОЛ No 1/16 річних (чергових) загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Свеський насосний завод»

Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ «Свеський насосний завод»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» повідомляє про спростування особливої інформації, розміщеної 27.03.2015 о 14 год. 29 хв. в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 01.04.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПЕРЕЛІК афілійованих осіб ПАТ «Свеський насосний завод» станом на 02.03.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Шановний акціонер ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»!

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента