+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Информация для акционеров

ЕЦП до особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

ЕЦП відомості про особливу інформацію про значний правочин з ТОВ ЛІДЕРДОР

Відомості про особливу інформацію про значний правочин з ТОВ ЛІДЕРДОР

Протокол Наглядової ради ПрАТ СНЗ від 05.12.19 по ЛідерДор

ЕЦП Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

Протокол засідання наглядової ради від 27.05.2019 «Про погодження умов, надання згоди та уповноваження особи на укладення значного правочину з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»»