+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

150 лет на рынке
насосного оборудования

Информация для акционеров

(ЕЦП)Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (Report)

(ЕЦП)Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

(ЕЦП)Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів ОСО

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів ОСО

(ЕЦП) Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Протоколи лічильної комісії з питань 1-16 порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, які відбулися 16.04.2020 року