+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Информация для акционеров

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Увага! З 1 травня 2016р. ПАТ «Свеський насосний завод» введено в дію нові тарифи на водопостачання та водовідведення

ПРОТОКОЛ No 1/16 річних (чергових) загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Свеський насосний завод»

Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ «Свеський насосний завод»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» повідомляє про спростування особливої інформації, розміщеної 27.03.2015 о 14 год. 29 хв. в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 01.04.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента