+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

ПРОТОКОЛ No4 про підсумки кумулятивного голосування з питання No19 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Свеський насосний завод», які проводяться «24» квітня 2018 року