+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.02.2015

припинено повноваження

член наглядової ради

Бiдний Володимир Миколайович

0

Зміст інформації:

16 лютого 2015 року припинено повноваження за власним бажанням члена Наглядової Ради ПАТ «Свеський насосний завод» Бiдного Володимира Миколайовича (Паспортнi данi: фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) згiдно Протоколу засiдання Наглядової Ради ПАТ «Свеський насосний завод» № 160215-1 вiд 16.02.2015 року. Пiдстава для припинення повноважень — заява Бiдного В.М. Часткою в статутному капiталi емiтента ПАТ «Свеський насосний завод» звiльнена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк перебування на займанiй посадi: з 23.04.2014 року по 16.02.2015 року. На посаду звiльненої особи нiкого не призначено.